Witamy
Witamy
Redaktor: Administrator   


BEZPŁATNE SZKOLENIA DLA PRZEDSTAWICIELI GMIN I STAROSTW POWIATOWYCH

w ramach projektu p.t.

„STANOWIENIE PRAWA MIEJSCOWEGO NA SZCZEBLU GMINY W ZAKRESIE WYKORZYSTANIA NIEKONWENCJONALNYCH I ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII Z UWZGLĘDNIENIEM WALORÓW EKOLOGICZNYCH I GOSPODARCZYCH TERENU”

w ramach

Działania 5.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej” 


SZKOLENIE ZAKOŃCZYŁO SIĘ MIESIĄCU KWIETNIU 2009 r.


W szkoleniach wzięło udział 400 pracowników urzędów miejskich, urzędów gmin, urzędów miast i gmin, starostw powiatowych z województw:
kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, podkarpackiego i zachodniopomorskiego.

Tematem szkolenia było stanowienie aktów prawa miejscowego przy
uwzględnieniu tematyki odnawialnych źródeł energii.

Rezultaty projektu są następujące:

  • 400 pracowników ukończyło szkolenia i otrzymało zaświadczenie,
  • Wydana została publikacja z tematyki odnawialnych źródeł energii w ilości 401 sztuk,
  • Przygotowano gadżety promocyjne dla uczestników projektu w ilości 401 sztuk,
  • Uczestnicy zdobyli umiejętności niezbędne do stosowania zdobytej wiedzy w praktyce urzędniczej,
  • Wzrosła świadomości uczestników na temat niekonwencjonalnych źródeł energii, a tym samym znaczenia ochrony środowiska,
  • Uczestnicy zdobyli umiejętność pracy w grupie.

Projekt realizowany był przez
EKSPERT-SITR Spółkę z o.o. w Koszalinie

 
 

Zgłoszenia

Karty zgłoszenia:

Szkolenie zakończone.